Prof. Dr. Budulan Radu

BUDULAN RADU

Budulan Radu

Budulan Radu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constanța (România)
0741 023 917
budulan.radu@gmail.com
Sexul Masculin | Data naşterii 15/03/1989 | Naţionalitatea română

https://www.facebook.com/budulan.radu

POZIŢIA      PROFESOR

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

== 01/2013–Prezent       PROFESOR KINETOTERAPIE

Școala Postliceala “Henri Coanda”

Unirii 32-34, 900532 Constanța (România) www.henricoandaconstanta.ro

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare

 • Coordonarea lucrărilor practice;
 • Predare cursuri (kinetoterapie, biomecanică, masaj terapeutic);
 • Responsabil cu imaginea școlii.

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

== 01/01/2018–Prezent       MEMBRU DE CONDUCERE (CONSTANȚA-TULCEA) AL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

Colegiul Fizioterapeuţilor din România Drumul Sării 2, 060154 București (România) www.cfizio-cttl.ro

 • realizarea unui climat profesional optim pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut;
 • dezvoltarea și perfecționarea fizioterapiei ca parte integrantă a procesului de refacere a stării de sănătate a pacientului/individului și/sau de păstrare a acesteia;
 • dezvoltarea strategiilor de sănătate publică pentru sprijinirea pacientului şi apărarea sănătăţii acestuia;
 • creșterea preocupării pentru calitatea serviciilor oferite de fizioterapeuți; Tipul sau sectorul de activitate Organizaţie profesională

== 02/2013–Prezent       FORMATOR TEHNICIAN MASEUR

Fundația Cultural Umanitară “Henri Coanda” Oradea filiala Constanța Unirii 32-34, 900532 Constanța (România) www.henricoandaconstanta.ro

 • Coordonarea și organizarea activității de instruire teoretică și practică;
 • Intruirea cursanților în vederea formării competențelor necesare activității de masaj;
 • Organizarea examenului de absolvire;
 • Organizarea de cursuri și workshop-uri de perfecționare în domeniul Tipul sau sectorul de activitate Calificare profesională

== 01/09/2016–09/2019      DIRECTOR POSTLICEALĂ SANITARĂ

Școala Postliceala “Henri Coanda” Constanța Unirii 32-34, 900532 Constanța (România) www.henricoandaconstanta.ro

 • Reprezentant legal;
 • Managementul instituției.

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

== 10/2010–01/2016      FORMATOR MASEUR

S.C. Euro Trade Control S.R.L.

 1. Alexandru Lăpușneanu 111, Constanța (România) www.eurotradecontrol.ro
 • Coordonarea și organizarea activității de instruire teoretică și practică;- Intruirea cursanților în vederea formării competențelor necesare activității de masaj;- Organizarea examenului de

Tipul sau sectorul de activitate Calificare profesională

== 08/2008–09/2013      INSTRUCTOR FITNESS

Metablanc Expert 2010 S.C.M.

 1. Alexandru Lãpușneanu 104, Constanța (România) www.daciafitnesslifestyle.ro
 • Coordonarea și supravegherea activitãţii;
 • Familiarizarea clienților cu aparatura de fitness;
 • Motivarea clienților pentru a-și îndeplini obiectivele;
 • Întocmirea de programe de fitness personalizate;
 • Corectarea deficiențelor de postura a clienților;
 • Mentenanța aparatelor de

Tipul sau sectorul de activitate Activități ale centrelor de fitness

== 06/2010–01/2013      VOLUNTAR FORMATOR MASEURI

Liceul “Spiru Haret”

Str. Mircea cel Bătrân 148, Constanța (România) www.liceulucecomcta.ro

 • Coordonarea activității de instruire teoretică și practică;
 • Instruirea cursanților în vederea formării competențelor necesare activității de Tipul sau sectorul de activitate Calificare profesională

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

== 10/2013–07/2019      DOCTOR – ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Str. Constantin Noica 140, 060057 București (România) www.unefs.ro

-Învățare motrică în fizio-psiho-pedagogia învățării motrice

-Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport;

-Kinantropologie;

-Educarea capacităţii motrice coordinative;

-Reeducarea capacităţii motrice coordinative;

-Kinetoprofilaxie şi kinetoterapie..

== 02/2019     IGIENĂ MODUL 4

Fundația Cultural Umanitară “Henri Coanda” Oradea filiala Constanța Unirii 32-34, Constanța (România)

www.henricoandaconstanta.ro

 • servicii de ingrijire corporala (masaj).

== 09/2018–10/2018      MANAGEMENTUL CLASEI

Fundația Cultural Umanitară “Henri Coanda” Oradea filiala Constanța, Constanța (România)

www.henricoandaconstanta.ro

 • 30 credite transferabile
 • acreditat prin OMEN 3904 din 05.06.2018

== 04/2018–05/2018      ASIGURAREA EFICIENȚEI MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Fundația Cultural Umanitară “Henri Coandă” Oradea filiala Constanța, Constanța (România)

www.henricoandaconstanta.ro

 • 30 de credite transferabile (120 ore);
 • acreditat prin OMENCS 4094 din 09.06.2016.

== 11/2017           OPERATOR PLATFORMA ONLINE SIIIR

Școala Gimnazială Nr. 3 “Ciprian Porumbescu” Constanța, Constanța (România) www.isjcta.ro

 • operator platforma online Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România.

== 09/2017–10/2017      MENTOR

SC Start 2 Perform SRL, Craiova (România) www.train2perform.eu

– autorizat ANC decizia nr. 365 / 15.05.2017, COR: 235902 (120 ore);

 • comunicare, îndrumare, metodica predării, evaluarea

== 12/01/2016–26/01/2016      EVALUATOR DE FURNIZORI SI PROGRAME DE FORMARE

S.C. Eurotrade control S.R.L., Constanța (România) www.eurotradecontrol.ro

 • verificarea instrumentelor de evaluare;
 • evaluarea indeplinirii criteriilor de autorizare;
 • verificarea documentatiei si a conditiilor de desfasurare;
 • aplicarea cerintelor de asigurare a calitatii;
 • verificarea transpunerii standardului ocupational/standardului de pegatire profesionala in programa de

== 06/11/2015–25/11/2015             CADRU TEHNIC PSI

Structural Euro Fond & Training SRL, Constanța (România) www.cursuriautorizate.eu

 • Aplicarea normelor NPM si NPSI;
 • Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice;
 • Avizarea documentatiilor de aparare impotriva incendiilor;
 • Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Elaborarea documentelor specifice activitatii de PSI;
 • Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • Investigarea contextului producerii cauzelor de incendiu;
 • Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Planificarea activitatii de aparare impotriva

== 09/2015     TITULARIZARE KINETOTERAPIE

Inspectoratul Școlar Judetean Constanța, Constanța (România) www.isjcta.ro

 • profesor cu drept de practică în învățământul

== 10/2014–02/2015      MODULUL PSIHOPEDAGOGIC 2

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) www.utcluj.ro

 • psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, proiectarea şi managementul programelor educaţionale, didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar), practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar), comunicare educaţională, managementul organizaţiei şcolare.

== 09/2014–09/2014      ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR DE BAZĂ

Asociația Salvatorilor Voluntari Situații de Urgență, Constanța (România) www.asvsu.ro

 • Acordarea primului ajutor de bază, avizat

== 08/2014–09/2014      MANAGEMENT EDUCAȚIONAL EUROPEAN

Fundația Cultural Umanitară “Henri Coanda” Oradea filiala Constanța, Constanța (România)

www.henricoandaconstanta.ro

Certificatul de competenţe profesionale ale personalului didactic

 • management educațional, 30 credite transferabile (90 ore);
 • comunicare și curriculum, 30 credite transferabile (90 ore);
 • acreditat prin OMECTS 7430/28.1.2.2011.

== 10/2013–02/2014      MODULUL PSIHOPEDAGOGIC 1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) www.utcluj.ro

 • psihologia educației, pedagogie, managementul clasei de elevi, didactica specialității, instruire asistată de calculator, practică pedagogică.

== 10/2013–10/2013      OPERATOR PLATFORMA ONLINE ARACIP

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Constanța (România) www.isjcta.ro

 • reprezentant FE, operator plaforma online Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar din (25.10.2013).

== 09/2011–06/2013            PEFORMANȚĂ ÎN SPORT

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Constanta (România) www.fefs.univ-ovidius.ro

 • aprofundare în gimnastică, biomecanica activităţilor motrice, metode de cercetare în activităţile motrice, profilaxie în sport, teoria antrenamentului sportiv, abilităţi manageriale, gestiunea şi programarea evenimentelor sportive, fiziologie sportivă, stagiu de practică în unităţi sportive, tehnica şi metodica sporturilor adaptate;- antropologie motrică, comunicare în activităţile motrice, fiziopatologia în sport, management şi marketing în sport, psihologie sportivă, refacere şi recuperare în sport, stagiu de cercetare şi elaborarea lucrării de disertaţie.

== 03/2012–03/2012      EVALUATOR COMPETENȚE PROFESIONALE

Institutul pentru dezvoltarea resurselor umane, Constanța (România) www.idru.ro

 • planificarea si organizarea evaluãrii;
 • înregistrarea si raportarea rezultatelor evaluãrii;
 • efectuarea evaluãrii;
 • elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • analizarea informatiilor si luarea deciziei privind competența;
 • verificarea internã a proceselor de evaluare;
 • verificarea externã a proceselor de

== 08/2011–08/2011            FORMATOR COMPETENȚE PROFESIONALE

Institutul pentru dezvoltarea resurselor umane, Constanța (România) www.idru.ro

 • pregãtirea formãrii;
 • realizarea activitãtilor de formare;
 • evaluarea participantilor la formare;
 • aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare;
 • marketing-ul formãrii;
 • proiectarea programelor de formare;
 • organizarea programelor si a stagiilor de formare;
 • managementul programelor de formare;
 • evaluarea, revizuirea si asigurarea calitãtiii programelor si a stagiilor de

== 09/2008–06/2011            KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Constanta (România) www.fefs.univ-ovidius.ro

 • kinetoterapie: anatomie, biomecanică, fiziologie, kinetologie, bazele generale ale kinetoterapiei, kinetoterapia deficienţelor funcţionale, masaj şi tehnici complementare, educare/reeducare motrică şi funcţională în pediatrie, evaluare motrică şi somato-funcţională, kinetoterapie în geriatrie-gerontologie, tehnici de manevrare a bolnavului, recuperare în traumatologie sportivă, stagiu de practică în centre de asistenţă socială și de refacere-recuperare, musculaţie;
 • educatie fizică: limba engleză, educaţie pentru sănătate, prim-ajutor si antidoping, turism si orientare sportivă, istoria educatiei fizice și sportului, teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, optimizarea condiţiei fizice, stagiu de practică în instituţii de educaţie;
 • jocuri sportive: baschet, handbal, volei, fotbal;
 • sporturi: metodica disciplinelor sportive atletice, gimnice, montane și nautice, judo, canotaj,

== 12/2009–05/2010      TEHNICIAN MASEUR

Liceul UCECOM “Spiru Haret”, Constanta (România) www.liceulucecomcta.ro

 • masaj somatic, masaj reflexogen, drenaj limfatic, masaj tailandez, masaj

== 09/2004–05/2008      INSTRUCTOR SPORTIV

Liceul cu Program Sportiv, Constanta www.lpsconstanta.ro

 • practic: lupte greco-romane;
 • teoretic: teoria antrenamentului

COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă :  română
Limbile străine:  engleză C2

Competenţe de comunicare

– capacitate de comunicare (dobândită prin experiență profesională în calitate de instructor fitness și formator maseur);

– spirit de echipă și capacitate de adaptare (formate prin practicarea sportului de peformanță).

Competenţe organizaţionale/manageriale

– capacitate de organizare și coordonare (dobândite în calitate de director de postliceala sanitară).

Competenţe dobândite la locul de muncă

 • repararea și mentenanța aparatelor de fitness: benzi alergare, biciclete și aparate multifunctionale;
 • utilizarea aparatelor multimedia: cameră video, proiector

Competențele digitale

Autoevaluare
– Procesarea informaţiei, Comunicare, Creare de conţinut, Securitate, Rezolvarea de probleme: Utilizator experimentat

Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare

 • aptitudini avansate în utilizarea PC-ului (Microsoft Windows);
 • aptitudini avansate în utilizarea programelor de birou (Microsoft Office);
 • aptitudini medii in editare video (Cyberlink PowerDirector);
 • aptitudini medii în editare grafică (Adobe Photoshop);
 • aptitudini medii în editare site (WordPress).

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Carnet de conducere      – B 08/2009

Hobby-uri 
– lupte greco-romane, mix martial arts, ciclism, schi, plimbări.

Afilieri     
– membru al Federației Mondiale de Masaj (din data de 10.09.2015);

– membru de conducere (constanța-tulcea) al Colegiului Fizioterapeuților din România, înființat în baza legii 229/2016 (din data de 01.2018).

Publicaţii    
– Budulan R., Orțănescu D., (2015) – The use of indirect vibration as an exercise intervention in physical therapy, Journal of Sport and Kinetic Movement, vol. II, nr. 26, p. 52.

Conferinţe     
– 7th International Conference “Physical Exercices – A Complex And Modern Way To Promote Healty Living” Craiova (29-31.10.2015);

– Educație Privată Preuniversitară – mai mult decât antreprenoriat, București (27.11.2017);

– AVC: Practica multidisciplinară curentă cu aplicațtie pe regiunea de Sud-Est a României, Constanța (22.03.2018);

– Conferinta de cercetare în nursing ediția a IX-a, Cluj-Napoca (11-12.05.2018).

Seminarii     
– New aspects on teh research methodology in Sport Science – The National University of Physical Education and Sport, Bucharest (28.09.2017).